FANDOM


SzerzőSzerkesztés

Sándor Gábor

TémaSzerkesztés

Fifth International Semmelweis Symposium on the Problems of Drug-Abuse, September 26-27, 1996.

Online elérhetőségSzerkesztés

http://www.c3.hu/scripta/buksz/96/04/sandor.htm

IdézetekSzerkesztés

"Ethan Nadelmann, a drogpolitikai kérdések egyik legismertebb elemzôje és kutatója a tiltó módszerek alternatívájáról, a drogok kontrolljának, az ártalmak csökkentésének ún. harm-reduction elveirôl beszélt."

"A drogkérdés kriminalizálásának Nadelmann szerint súlyos medicinális kockázatai is vannak. A relatíve veszélytelen, de nagy tömegû és ezért jobban ellenôrizhetô marihuána helyett a drogok piacán jelentôsebb helyet kapnak a veszélyesebb, de könnyebben elrejthetô szerek. Ezen a piacon nincsen minôségkontroll: a drogok fogyasztásával kapcsolatos medicinális problémák nagy része a forgalmazott szerek szennyezettségével, a dózis bizonytalanságával kapcsolatos. Így a drogfüggô emberek élete forrásaik megbízhatóságán múlik. Ezért kétséges siker egy drogkereskedô lebukása: vásárlóinak egy része forrás híján orvosi segítséget keres majd, mások azonban új helyen vásárolnak, és a szer alkalmatlansága életükbe kerülhet. A legtöbb országban nehezítik a fecskendôhöz és tûhöz való hozzájutást is, ami az intravénás kábítószerhasználók között az AIDS gyors terjedéséhez vezetett."

" Mindezeken túl jelentôs probléma Nadelmann szerint az is, hogy a drogkérdés kriminalizálása súlyosan akadályozza a drogbetegek orvosi kezeléshez jutását és érdekvédelmét, mivel félnek segítséget kérni, tartanak - sokszor okkal - az esetleges rendôri, jogi következményektôl. Nadelmann rámutatott arra is, hogy a prohibíció politikája magával hozza az egész kérdéskör hisztérikus, szenzációhajhász megjelenítését a médiában, ami nehezíti a problémák józan megbeszélését és mérlegelését, másrészt azt a hamis illúziót kelti, mintha csak az illegális drogok fogyasztása volna kockázatos, a legális drogoké viszont jórészt ártalmatlan."

"A harm-reduction politika elsôsorban a drogfogyasztók védelmét jelenti. Ezt szolgálhatják a betegek részére anonimitást biztosító centrumok, ahol tiszta tût és biztonságos, állapotuknak megfelelô drogot kaphatnak. A methadonprogramok esetében is errôl van szó: a methadon a morfin szájon át szedhetô szintetikus analógja, de annál hosszabb hatástartalmú és biztonságosabb drog. De elképzelhetô, ahogyan Németországban, Svájcban gyakorlat is, hogy jól képzett általános orvosok írjanak fel drogokat a rászoruló betegeknek. Stephan Quensell, a brémai egyetem kriminológiaprofesszora szerint a harm-reduction azt is jelenti, hogy elfogadva azt a tényt, hogy a drogok használata a kultúra része, az embereket tanítani és informálni kell a drogok veszélyeirôl, de a kockázatcsökkentô, kulturált használat lehetôségeirôl is. Azaz a drogok használatát a kriminalitás alvilágából a kultúra világába kell emelni. A drogháborút váltsa fel béke, ez hatékonyabb és humánusabb esélyt teremt a drogokkal kapcsolatos problémák és konfliktusok kezelésére."